Privacy- en cookiebeleid

Inleiding
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder apps) en diensten en producten van WOOSH5 B.V. (hierna: ‘WOOSH5’). In dit privacybeleid verstrekt WOOSH5 informatie over de gegevens die wij verwerken van abonnees op onze tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder apps), webwinkels en andere diensten, zoals acties, prijsvragen en online promoties.

WOOSH5 behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna 'persoonsgegevens') met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. WOOSH5 houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). WOOSH5 B.V., Bijster 11, 4817 HZ Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en heeft deze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1582671 Op de website http://www.cbpweb.nl kunt u meer informatie vinden over het CBP en over privacy. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke gegevens WOOSH5 verzamelt, hoe WOOSH5 deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.
Indien u niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de een of meerdere websites van WOOSH5 - hetzij tijdelijk, hetzij definitief - worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen.

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking
WOOSH5 kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van WOOSH5, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat WOOSH5 uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u WOOSH5 toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.
De servers van WOOSH5 kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps).
Op basis van deze gegevens wordt een profiel opgesteld, opdat WOOSH5 u beter van dienst kan zijn en de inhoud van zijn producten en diensten nog beter op uw interesses kan afstemmen.

Met behulp van deze informatie kan WOOSH5 de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn websites verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau). De persoonsgegevens worden door WOOSH5 verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

a. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een
    abonnement;

b. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de WOOSH5-websites;

c. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het
    uitwisselen daarvan - daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora
    en het achterlaten van reacties;

d. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten
    of andere elektronische berichten;

e. De deelname aan speciale acties;

f. Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Mocht u bovengenoemd gebruik niet op prijs stellen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren of de verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. In beide gevallen dient u een brief te sturen naar WOOSH5 B.V., t.a.v. afdeling persoonsgegevens, Bijster 11, 4817 HZ Breda. U kunt ook een e-mail sturen naar support@woosh5.com onder vermelding van 'bezwaar direct marketing'.

WOOSH5 bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.

In bijzondere gevallen kan WOOSH5 zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het WOOSH5-netwerk en de WOOSH5-diensten te garanderen. WOOSH5 kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van WOOSH5 aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
WOOSH5 tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden. Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit bepaalt, heeft u het recht de door WOOSH5 verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen in het 'Mijn profiel'-gedeelte van de betreffende website. Indien u dit wenst kunt u ook schriftelijk contact opnemen met WOOSH5 door een brief te sturen naar WOOSH5 B.V., Afdeling persoonsgegevens, Bijster 11, 4817 HZ Breda of een e-mail te sturen naar support@woosh5.com , onder vermelding van 'inzage persoonsgegevens'. WOOSH5 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.

Algemeen geldt dat indien u vragen hebt over de manier waarop WOOSH5 met uw persoonsgegevens omgaat, u altijd een e-mail kunt sturen aan support@woosh5.com of een brief kunt sturen aan WOOSH5 B.V., Afdeling persoonsgegevens, Bijster 11, 48171HZ Breda onder vermelding van 'Informatie Privacy'.

Indien u zich op een website van WOOSH5 heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u vaak zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Gebruik van cookies
Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.

WOOSH5 gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de WOOSH5 websites te bevorderen. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van WOOSH5 worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. WOOSH5 gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld vast te leggen (bijvoorbeeld taalkeuze). Daarnaast gebruikt WOOSH5 cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de WOOSH5 websites, teneinde de website en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren.

Ook maakt WOOSH5 gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de betreffende WOOSH5 website u als gebruiker herkennen wanneer u de website bezoekt. In dat geval wordt de website op uw voorkeuren aangepast.

Het accepteren van cookies dient, indien gewenst, vooraf via een internetbrowser te worden ingeschakeld, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik ervan wordt verleend. Het niet-inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de WOOSH5 website enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen

Voor meer algemene informatie over cookies zie:
www.cbpweb.nl
www.youronlinechoises.nl

Websites/webpagina's van derden
De websites van WOOSH5 kunnen (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden bevatten. Voor zover deze zijn opgenomen door WOOSH5, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. WOOSH5 heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. WOOSH5 verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde Algemene Voorwaarden en/of hun Privacy Beleid.

WOOSH5 heeft - met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is - adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle WOOSH5-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik.

Wijzigingen
WOOSH5 behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: WOOSH5 B.V., Klantenservice, Afdeling persoonsgegevens, Bijster 11, 4817 HZ Breda, of aan:

support@woosh5.com  onder vermelding van 'informatie over privacy'.

Bijgewerkt op 18 april 2018

De wetenschappelijke onderbouwing van WOOSH5

Lees meer