Paul Hooijdonk

Paul Hooijdonk

E-coach

AQ is jouw vermogen om je te kunnen aanpassen. De enige zekerheid die we nu en in de toekomst hebben, is de zekerheid van continue verandering! Je kunt je ertegen verzetten, vast blijven houden aan het oude, of je aanpassen en de verandering als een kans zien!

Achtergrond

Mijn achtergrond qua opleiding ligt op het gebied van marketing, rechten en psychotherapie. Beroepsmatig ben ik de afgelopen 25 jaar als ondernemer, naast het opbouwen van mijn business, meer en meer geïnteresseerd geraakt in wat mensen motiveert, demotiveert, frustreert of juist passioneert. Geïntrigeerd door deze vraagstelling ben ik me daar, op basis van 25 jaar praktijkervaring, opleiding en trainingen, intensief in gaan verdiepen. Toen ik begreep en ervaren had waardoor een prettige en productieve werksfeer wordt gecreëerd en wat het in de weg staat, ben ik mijn enthousiasme over dit inzicht met anderen gaan delen en heb er uiteindelijk mijn werk van gemaakt. Onder de naam Paul Hooijdonk Consultancy doe ik ‘cultureel waardenonderzoek’ bij organisaties. Dit onderzoek maakt onder andere duidelijk wat er nodig is voor de verbetering van persoonlijke effectiviteit en veerkracht. Dit laatste maakt dat ik me met veel enthousiasme heb aangesloten bij Woosh5.

Rol bij WOOSH5

Als ondernemer heb ik de afgelopen 25 jaar mijn medewerkers gecoacht en aangestuurd. Hierdoor kan ik me goed in mensen verplaatsen die in de dynamiek van het bedrijfsleven functioneren. Ik combineer mijn praktijkervaring uit het bedrijfsleven met mijn achtergrond op het gebied van psychotherapie. Deze kennis zet ik pragmatisch in; ik maak het niet nodeloos zwaar of ingewikkeld. Als e-coach ga ik bij voorkeur op een optimistische, vlotte en resultaatgerichte wijze aan het werk. Het is mooi om te zien wanneer iemands talenten en potentieel optimaal tot ontplooiing komen. 

Veerkrachtig moment

2500 jaar geleden zei de filosoof Heraclitus het al: ‘de enige constante in het leven is verandering’. Blijkbaar is dit  een wetmatigheid waar we niet onderuit komen. Als  we dit van te voren al weten, dan is het verstandig om te anticiperen op de ups- en downs van het leven, door te werken aan veerkracht. Hiermee voorkomen we dat we ons uit het lood laten slaan als het (even) tegen zit.  Door schade en schande heb ik mogen ervaren hoe mooi het is als je welbevinden niet meer afhankelijk  is van constant veranderde omstandigheden en dat het werken aan veerkracht gelukkig maakt.