De wetenschap achter WOOSH5

Hoe draagt veerkracht bij aan jouw succes in de 21e eeuw?
Veerkrachtige mensen tonen op een aantal dimensies in hun ervaringen, perceptie en gedrag overeenkomsten die maken dat ze beter presteren en obstakels weten te overwinnen. Zo wijzen de onderzoeksresultaten van afgelopen decennia uit.

Veerkracht is trainbaar
Hoe meer je jezelf uitdaagt verandering en uitdaging aan te gaan, hoe soepeler en steviger je ermee om kunt gaan. Veerkracht is als een spier die je kunt versterken, zo wijst onderzoek uit.

Veerkracht is de Mindset en kracht waardoor je succesvol dealt met uitdagende omstandigheden
Hoe je omgaat met bijvoorbeeld aandacht, verbinding, angst, zelfvertrouwen, stress, sociaal kapitaal, drijfveren, zit in je Mindset opgeslagen. Voor je hoofd, hart en lijf zijn kansen en uitdagingen nagenoeg gelijk qua stresslevel wat ze creëren. Ga je deze aan of uit de weg? Waar zie je je eigen invloed en wat accepteer je op je levensweg? Dit heeft te maken –zo zegt de wetenschap- met acht bouwstenen: je optimisme, zelfbeeld, probleemoplossend vermogen, emotiemanagement, empathie, levenservaring, persoonlijkheid en vernieuwingsdrang.

Professor Patrick Reinmoeller
Hij is de wetenschappelijke pijler onder WOOSH5. Heeft de afgelopen decennia verschillende aspecten van veerkracht internationaal onderzocht bij o.a. ondernemers en managers. Hij heeft de vragenlijst Veerkracht ontwikkeld, regisseert het verdere onderzoek van de daaruit voortkomende resultaten, voorziet WOOSH5 van steeds actuele wetenschappelijke inzichten rondom Veerkracht. Patrick schreef een Strategy White Paper over 'Resilience: Successful companies depend on employees mental fitness'. Deze is hier te downloaden. 

Wetenschappelijke bronnen
WOOSH5 maakt in willekeurige volgorde gebruik van de onderzoeken en inzichten van wetenschappers als:

Patrick Reinmoeller              Heidi Grant Halvorsson
Martin E.P. Seligman            Susan Cain
Barbara L. Fredrickson         Ernst Bohlmeier
Roos Vonk                            Fred Luthans
Roy Baumeister                    Anna Fels

Optimisme

Persoonlijkheid

Emoties

Zelfbeeld

Levenservaring

Probleemoplossing

Empathie

Vernieuwen

 • De wijze waarop je naar jezelf kijkt, jezelf waardeert. Ben je iemand met zelfvertrouwen of eerder iemand die regelmatig twijfelt aan zichzelf.

  Je wordt gevormd door je ervaringen van kindsaf aan. Ben je opgegroeid in een veilige omgeving die je stimuleerde of juist in een angstige context? De wijze waarop je ermee dealt en de resultaten die dat heeft, helpt je om te gaan met verandering en tegenslag.

 • Persoonlijkheid is van invloed wanneer het leven je uitdaagt. Hoe je naar verandering kijkt en op verandering reageert, hoe je adequaat met nieuwe situaties omgaat en issues tackelt, het zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn voor veerkracht. Wanneer je je niet realiseert hoe je reageert, belemmer je jezelf om nieuwe wegen in te slaan en zit je je eigen verbetering in de weg.

 • Sommige emoties maken je leven aangenaam, anderen maken het tot een hel . Boosheid of van streek zijn bijvoorbeeld zijn kritische emoties: wanneer je deze onvoldoende weet te beheersen loop je risico over te reageren in spannende situaties. Je emoties weten te managen is een belangrijke vaardigheid. Je bent echter niet alleen op de wereld, veel moeilijke momenten en situaties in werk en je leven hebben te maken met teams, vrienden en familie. En dus is –naast het snappen en beheersen van je eigen emoties- het ook belangrijk emoties van anderen te kunnen lezen en duiden. Zo kun je de collectieve inspanning om moeilijke situaties te tackelen succesvol beïnvloeden.

 • p>De mate waarin je over middelen en methoden beschikt die je helpen om problemen te lijf te gaan.

   

  Mensen kunnen lezen en begrijpen helpt je in veel situaties verder, zowel in werk als prive. Wanneer je je inleeft in de ander, zie je de brug al ontstaan.

  Experimenteren en exploreren zijn belangrijke werkwoorden die maken dat je met onzekere en nieuwe situaties om leert gaan. Leren om nieuwsgierig en creatief uitdagingen te bezien.

 • Levenservaring is de optelsom van je ervaringen gedurende je leven. Het helpt je te begrijpen hoe ervaringen invloed op je hebben (gehad), hoe deze je getest hebben. Terugkijken op aspecten die hebben gemaakt dat je bent wie je nu bent helpen je je veerkracht op een goede manier en objectief te waarderen.

 • Probleemoplossend vermogen benadrukt hoe je toegerust bent om goede keuzes te maken in uitdagende situaties. Zet je jezelf ertoe de situatie te begrijpen, te analyseren en de juiste conclusies te trekken? Het lijkt een logisch recept, dat echter op spannende momenten of in stressvolle situaties in je leven vaak zoek lijkt te zijn. Heb je de analytische tools direct bij de hand of moet je ze oppoetsen?

 • Door jezelf te kunnen verplaatsen in anderen begrijp je emoties van anderen. Dit leidt tot communicatie met je medemens. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er meningsverschillen. Empathie steunt ook op een goed 'lezen' ,verstaan of begrijpen van verbale en non-verbale communicatieboodschappen van anderen. Empathie is niet hetzelfde als altruïsme. Empathie is een gevoel of beleving die automatisch wordt opgeroepen, en kan een voedingsbodem zijn voor medelevend gedrag, zoals het bieden van een helpende hand in geval van nood.

 • Door uitdagingen en problemen dreigt ons werk of privéleven te ontsporen omdat ze vaak het gevolg zijn van hele onzekere en ambigue ontwikkelingen. We kunnen deze niet duiden en oplossen met alleen analytische en rationale methoden en aanpakken. We hebben nieuwe, creatieve manieren nodig om ze te lijf te gaan. Experimenteren en exploreren zijn vaak de juiste routes om voorwaarts te leren en met deze situaties om te gaan. Nieuwsgierigheid en creativiteit laten zien dat je houdt van nieuw en anders, dat je vindingrijk bent. Het zijn echter ook de vaardigheden die je veerkracht verder verhogen.