2. Maak kennis met je e-coach

WOOSH5 geeft op gedetailleerde wijze inzicht in de opbouw van ieders veerkracht.

We gebruiken hierbij een framework van 4 factoren, die weer onderverdeeld worden in  8 bouwstenen. Ze werken als programma's waarmee je kunt gaan trainen om mentaal sterker te worden. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je op je dashboard de scores van jouw persoonlijke veerkrachtmeting. Aan de hand van deze scores geven we je advies, tips en oefeningen om mee aan de slag te gaan.

De wetenschappelijke onderbouwing van WOOSH5

Lees meer